تری سدیم فسفات

فرمول شیمیایی : / Na۳PO۴ ,

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی : / 7601-54-9 ,

شماره استاندارد بین المللی : / 367.864 ,

جرم مولی (گرم در مول) : / 2.52 ,

دمای ذوب (°C) : / 622 ,

توضیحات
Na۳PO۴
7601-54-9
367.864
2.52
622
ویژگی: ترکیب معدنی به صورت جامد کریستالی یا قرص سفید رنگ است که قابلیت انحلال بالایی دارد. کاربرد: به عنوان عامل تمیز کننده و روان کننده استفاده می شود.

مجموعه شیمی گستر آریا وارد کننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز صنایع خوراکی و آرایشی بهداشتی و صنعتی کشورتری سدیم فسفات را درکیسه های 25 کیلوگرمی چینی به مشتریان محترم عرضه می دارد.