شیمی گستر آریا

داستان شیمی گستر آریا

هسته ی اولیه ی شرکت شیمی گستر آریا فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیشرو در تامین و توزیع مواد اولیه شیمیایی صنعتی,غذایی و آرایشی و بهداشتی در سال 1385 آغا ز نموده است.

در طول سالیان گذشته دسترسی این شرکت به تمامی منابع بازارهای داخلی و منطقه ای افزایش یافته و با تکیه بر اصول کاری خود که ارائه ی خدمات در تمام جنبه های مختلف و افزودن به ارزش مشتریان خود میباشد به فعالیت خود ادامه داده است.

ما یک ترکیب منحصربه فرد از بهترین برندهای جهانی ,ارتباطات سریع و موثر,مهارت های فنی ,دانش بازاروتعهد مطلق به شرکای تجاری ومشتریان خود ارایه میدهیم.

قدرت هسته ای ما:

قدرت ما از توانایی ما در سرعت انجام کار و تاثیر در تغییرات بازاروجلب اطمینان برای فراهم نمودن سریع و به موقع نیازهای مشتریان خود به همراه ایجاد روابط پایدار بر اساس اعتماد و درک متقابل می آید.

چشم انداز:

شیمی گستر آریا به عنوان مجوعه ای متمایز در بازار مواد اولیه شیمیایی صنعتی ،خوراکی و آرایشی و بهداشتی به منظور تامین موادی با کیفیت بالاو هزینه های رقابتی در سراسر کشور شناخته شده است.

ماموریت:

مابه دنبال افزایش کیفیت تولیدات داخلی وکاهش هزینه های صاحبان صنایع بوسیله ی ارایه ی خدمات لجستیک برتر به مشتریان خود همراه با درک نیازبازار های تخصصی آنها از نظر کیفیت،هزینه و تامین مواد اولیه سازگار با محیط زیست هستیم.

فلسفه:

شیمی گستر آریا با اعتقاد به کار گروهی و ایجاد منافع مشترک برپایه اعتماد و احترام متقابل با مشتریان و شرکای تجاری خود و همچنین احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از بدنه ی صنعت این کشور به فلسفه ی خود ادامه می دهد.