شیمی گستر آریا

لیست محصولات شرکت

مجموعه شیمی گسترآریا با 10 سال سابقه فعالیت موثردر زمینه تامین مواد اولیه شیمیایی با بالاترین کیفیت و استانداردهای داخلی و بین المللی محصولات خود را به مشتریان محترم ارایه میدهد.

فروش کلر هندی 70% (هیپوکلریت کلسیم)،

فروش کربنات پتاس

اسید فسفریک 85% خوراکی

فروش نیتریت سدیم

فروش اسیدسیتریک (آبدار-خشک)

فروش تری سدیم سیترات

فروشسیترات پتاسیم

فروش بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

فروش پروپیلن گلیکول

فروش گلیسیرین

فروش سوربیتول

@title

فروش کلریدآمونیوم (نشادر)

فروش صابون (نونیل فنل اتوکسیله) مل6-10 -20

فروش اسیداستئاریک

فروش کلر70% هندی

فروش اسیدتارتاریک

فروش دکستروز

فروش گزانتان گام

فروش سوربات پتاس

فروش گلوکنات سدیم

فروش روغن کرچک

فروش گوارگام

فروش مالتودکسترین

فروش کلروکلسیم

فروش متاب ی سولفیت سدیم

فروش اسید پیرو فسفات

فروش دی پتاسیم فسفات

فروش نیتریت سدیم

فروش اسیداسکوربیک

فروش بنزوات سدیم

فروش آسپارتام

فروش ویتامین ث

@title

فروش تترا سدیم پیروفسفات ، تترا پتاسیم پیروفسفات ، تری سدیم فسفات خوراکی ، بی کربنات آمونیوم (آمونیاک خشک)

هگزا متا فسفات ، تری پلی فسفات ، تری سدیم فسفات ، کربنات باریم ، کربنات سدیم ، اکسید روی ، اسیدبوریک ، بوراکس دکا ، براکس پنتا ، پرسولفات آمونیوم ، سولفات منگنز ، کربنات استرانسیوم ، پرمنگنات پتاسیم ، اسیدسولفامیک ، اسیدفرمیک ، منوآمونیوم فسفات ، مونو پتاسیم فسفات ، EDTA 2-4

آب اکسیژنه ، ایزوپروپیل الکل ، استن ، مونواتانل آمین ، کاستیک سودا ، کلر و روی ، سولفات مس ، آمونیوم بای فلوراید ، سودپرک ، سود مایع

فروش پودر کلر ، 70درصد هند ، آکوافیت ، آکوالایت ، پلی آلومینیوم کلراید (پک) ، سولفات آلمینیوم (زاج) 17% ، کات کبود ،

فروش مالتو دکسترین ، سیترات سدیم ، سیترات پتاس ، جوهرلیمو ، سیتریک اسید مونو هیدرات و انیدروز ، گوارگام ، کلرید کلسیم خوراکی ،