منوپتاسیم فسفات

  • Current

فرمول شیمیایی : / KH2PO4 ,

ظاهر : / پودر ,

گروه رنگ : / سفید ,

کاربرد : / انواع سیستم های آبیاری ,

مواد تشکیل دهنده : / فسفر ، پتاس ,

توضیحات
KH2PO4
انواع سیستم های آبیاری
فسفر ، پتاس
وائد و خواص : Krista-MKP يک کود فسفره و پتاسه کاملا قابل حل در آب می باشد که مصرف آن بخصوص برای تعداد زيادی از گياهان باغبانی مفيد است . اين کود پودری است کريستالی و نرم که سريعا در آب حل می گردد . از اين کود می توان در کليه سيستم های کود آبياری مثل هيدروپونيک ( آبکشت ) , قطره ای , بارانی , دوار مرکزی , خطی و چرخدار استفاده نمود . Krista-MKP بدون کلر , سديم و فلزات سنگين است . بدون نيتروژن و آمونيوم : Krista-MKP ترکيبی بدون نيتروژن است و به همين دليل منبع مناسب فسفر و پتاسيم برای مصرف نيتروژن بايد تحت کنترل قرار گيرد . Krista-MKP در عين حال که ترکيب با کودهای نيتروژن دار مثل نيترات کلسيم ( در مخزن های جداگانه ) , نيترات پتاسيم , نيترات آمونيوم يا اوره به عنوان يک منبع ايده آل قابل مصرف است , به دليل عاری بودن از آمونيوم اين کود برای استفاده در کشت های هيدروپونيک ( آبکشت ) بسيار مناسب است . کاربرد روی برگ : به دليل EC پايين ( 7/0 ms/cm ) اين کود نسبتا بدون ضرر برای استفاده بر روی برگ می باشد و خطر سوختگی گياه تقريبا وجود ندارد . مصرف Krista-MKP به فرو نشاندن بيماری های برگی مانند سفيدک دروغی بخصوص وقتی که ميزان آلودگی پايين است , کمک می کند . سازگاری : • اين کود را می توان با کليه کودهای قابل حل در آب ( بجز کودهای کلسيمی قابل حل و محلولهای غليظ منيزيومی ) مخلوط کرد . اسيديته محلول های کودی : • وجود ترکيبات فسفری در محلول های تهيه شده از اين کود , اسيديته ( pH ) را در حد 5/4 ثابت نگه می دارد و اثر بخشی آفت کش ها را افزايش می دهد . مونوفسفات پتاسيم ( قابل حل در آب ) فسفات p2o5 54% قابليت حل در دمای 20 درجه سانتی گراد 230 گرم در هر ليتر آب فسفات p 7/22% EC ( يک گرم در ليتر در 25 درجه سانتی گراد ) 7/0ms-cm پتاسيم k2o 34% PH ( محلول 1% ) پتاسيم k 2/28%
مجموعه شیمی گستر آریابه عنوان واردکننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی منوپتاسیم فسفات را در کیسه های 25کیلوگرمی ساندیا چین به مشتریان محترم عرضه می دارد.