کلراید آمونیوم

فرمول شیمیایی : / NH4Cl ,

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی : / ۷۴۸۷-۸۸-۹ ,

شماره استاندارد بین المللی : / ML30MJ2U7I ,

جرم حجمی : / mg/m3 ,

وابستگی غلظت : / Y ,

p to m : / 2.18662 ,

HR : / 3 ,

فشار بخار : / 1 ,

چگالی نسبی : / 1.52 ,

حالت در دمای 25 °C : / S ,

جرم مولی (گرم در مول) : / 53.49 ,

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب) : / 1.5274 ,

دمای ذوب (°C) : / 338 ,

دمای جوش (°C) : / 520 ,

اسیدیته (pka) : / 9.24 ,

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم) : / 244 ,

حلالیت پذیری در اتانول ( مول ) : / 3.2 ,

توضیحات
NH4Cl
۷۴۸۷-۸۸-۹
ML30MJ2U7I
mg/m3
Y
2.18662
3
1.52
S
53.49
1.5274
338
520
9.24
244
3.2
ویژگی: ترکیبی معدنی به صورت بلور سفید رنگ است که قابلیت انحلال در آب بالایی دارد. کاربرد: بخش عمده مصرف آمونیوم کلرید به عنوان منبع نیتروژن در کود است. همچنین در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.

مجموعه شیمی گستر آریا وارد کننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز صنایع خوراکی و آرایشی بهداشتی و صنعتی کشورنشادر را در کیسه های 25 کیلوگرمی تیانجین چین به مشتریان محترم عرضه می دارد.