کربنات باریم

  • Current

فرمول شیمیایی : / CO3 .Ba ,

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی : / 513-77-9 ,

شماره استاندارد بین المللی : / BAJ250 ,

جرم حجمی : / mg/m3 ,

وابستگی غلظت : / N ,

p to m : / 8.06597 ,

HR : / 3 ,

چگالی نسبی : / 4.43 ,

حالت در دمای 25 °C : / S ,

جرم مولی (گرم در مول) : / 197.35 ,

توضیحات
CO3 .Ba
513-77-9
BAJ250
mg/m3
N
8.06597
3
4.43
S
197.35
به دو صورت موجود مي باشد: يكي كربنات باريم طبيعي يا ويتريت و ديگري كربنات باريم سنتزي.
كربنات باريم يا ويتريت كه يكي از دو تركيب شيميايي مهم باريم مي باشد با ترکيب شيميايي BaCO توسط کاني شناس برجسته انگليسي Withering کشف شده است ديگر تركيب مهم باريم، سولفات باريم يا باريت است.
اين ماده در سيستم اورتورومبيک متبلور مي شود. وزن مخصوص آن 35/4گرم بر سانتي متر مکعب,سختی آن75/3-3 ,جلاي شيشه اي و گاهي صمغي مي باشد.
ويتريت به رنگ سفيد، متمايل به زرد و خاکستري با رنگ خاک سفيد و بلورهاي شفاف تا نيمه شفاف مي باشد. اين کاني معمولاً نسبت به باريت کمياب بوده و غالباً رگه هاي گالن را همراه يمي کند و با اسيد سولفوريک تبديل به سولفات باريم مي شود.
كربنات باريم يا ويتريت در آمار كالاها و محصولات توليدي وزارت صنايع و معادن با عنوان" كربنات باريم " ثبت گرديده و كد آيسيك ٣ اين محصول ١٤٢١١٣١٢ مي باشد.
شايان ذكر است كه كربنات باريم طبيعي يا ويتريت به صورت همراه، در معادن باريم وجود دارد ولي كربنات باريم سنتزي، توليد صنعتي داشته و به صورت يك محصول توليدي در واحدهاي صنعتي توليد شده و به بازار عرضه مي گردد.
موارد مصرف و كاربرد :
كربنات باريم در ساخت تيتانات ها، فريت ها، ديرگدازها كاربرد دارد. از كاربردهاي ديگر اين تركيب، توانايي آن در جذب اشعة ايكس در جهت محافظت و جلوگيري از انتشار به ويژة در محي طهاي عكسبرداري پزشكي است و به همين دليل نيز از اين تركيب در جدارة لوله هاي اشعة كاتدي و به ويژه در سلول هاي نوري تلويزيون استفاده مي شود. كاربرد آن سبب كيفيت بهتر و درخشندگي بالاتر در رنگ هاي تصوير تلويزيون، به جهت پتاسيل هاي كاتدي بزرگتر، مي شود.
علاوه بر كاربردهاي ذكر شده، كربنات باريم در ساخت شيش ههاي طبي كاربرد دارد. افزودن آن به شيشه، شفافيت شيشه را بيشتر كرده و پراكنش نوري را در آن كاهش مي دهد. علاوه بر آن سختي بيشتري به شيشه بخشيده و آن را در برابر خراشيدگي مقاوم مي سازد. اين تركيب بصورت بخشي يا كلي، مي تواند سرب را از شيشه بلورين جدا سازد. از ديگر كاربردهاي اين تركيب، بهبود بخشيدن روان شدگي در شيشه هاي مذاب است.
از ساير موارد مصرف كربنات باريم مي توان تثبيت كننده چسب آهار، انعقاد پلاستيك هاي مصنوعي،حشره كش ها، ميكروب كش ها و سموم كشاورزي، عامل ذو بكننده در جوشكاري، در ذوب كردن و تصفيه منيزيم، در استحصال اينديم، بازيافت روي از تفاله اشاره كرد.

مجموعه شیمی گستر آریا وارد کننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز صنایع خوراکی و آرایشی بهداشتی و صنعتی کشور کربنات باریم را درکیسه های 25 کیلوگرمی چینی به مشتریان محترم عرضه می دارد.