شیمی گستر آریا

کلر هندی آکوالایت

کلر 70درصد هندی آکوالایت بی شک یکی از بهترین کلرهای سدیم پروسس می باشد که با قیمتی مناسب توسط مجموعه شیمی گشتر آریا توزیع می شود.

خواص و آنالیز این کالا به شرح قید شده در ادامه مطلب می باشد

پودر کلر Ca(ClO)2

کلر ماده ای موثر برای گندزدایی و ضد عفونی آب و فاضلاب ونیز آب استخر می باشد. مقدار کلر تزریقی به آلودگی و شرایط آب و یا فاضلاب تصفیه شده بستگی دارد. کلر به صورتهای پودر کلر، کلر مایع و کلر گازی (کپسول کلر) در بازار عرضه می گردد.

شرح محصول:

کلر جامد بصورت گرانول و به رنگ سفید بوده و بوی کلر به شدت از آن استشمام می شود. پس از حل نمودن در آب، مقدار کمی از آن ته نشین می گردد.

خواص فیزیکی:

رنــــگ : سفـــــید

بـــــو : بوی تند کلر

حــالت: جامد (گرانول) با دانه بندی 3-0.5 میلی متر

فرمول شیمیایی این محصول Ca(ClO)2 بوده و آنالیز شیمیایی آن بشرح ذیل می باشد:

Ca(ClO)2 65-70%

MOISTURE MAX 10%

NaCl MAX 20%

Ca(OH)2 MAX 3%

CaCl2 MAX 2%

CaCo3 Max 5%

OTHERS MAX 1.5%

@title

موارد مصرف:

ضد عفونی کننده آّبهای آشامیدنی، استخرها، بیمارستانها، سفید کننده و ...