شیمی گستر آریا

کود فسفاته

غالباً درصد فسفر کودهای شیمیائی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر می نمایند. اسيد فسفريك که از تجزيه مواد آلی خاک حاصل می شود قابل جذب گياه است، اما بصورت کود شيميايي مصرف نمی شود.  قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده می شود. بوسيله کلسيم در خاک های قليايي و بوسيله آهن و آلومينيوم در خاکهای اسيدي تثبيت می گردد.

معمولاً کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب گياه باقی می ماند و بخش کمی نيزطی سالهای آينده قابل جذب گياه می گردد.ميزان های فوق الذکر با روش کوددهی، بافت و تركيب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود، بستگی دارد. چون ميزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسيار محدود است می بايستي کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقيما در ناحيه توسعه ريشه قرار داد. حداکثر ميزان محلول فسفر درpH  ۵/۶ تا 6 مشاهده می شود. بنابراين رساندن pH خاک به اين حدود می تواند در افزايش حلالیت و جذب فسفر موثر باشد. تغيير pH خاک در خاکهای اسيدی با اضافه کردن آهک و در خاکهای قليائی با اضافه کردن گوگرد يا کودهای اسيدی انجام پذير است. مصرف مقدار زيادی کود حيوانی نيز می تواند در نقصان pH خاک مفيد باشد. ميزان محلول بودن کودهای فسفره نيز متغير است.

نقش کود شیمیایی فسفاته

در گیاه سیب زمینی غلظت فسفر در تمام اندام های گیاه از زمان سبز شدن تا زمان برداشت کاهش می یابد. نقش بارز این عنصر در تشکیل بذر ، میوه ، انتقال مواد غذایی از برگ ها به غده، زود رسی محصول، افزایش خواص انبارداری کاهش میزان آلودگی های ویروسی، افزایش فعل و انفعالات سوخت و ساز و بالاخره تاثیر مثبت در کمیت و کیفیت محصول باعث افزایش استفاده کودهای شیمیایی گردیده است. در مقایسه با عناصر دیگر مثل پتاسیم، کلسیم و منیزیم، خاک های زراعی حاوی مقدار کمی فسفر قابل جذب گیاه (ارتو فسفات ) می باشند . معمولا در خاک های زراعی، لازم است فسفر به صورت کود شیمیایی به خاک اضافه شود تا اطمینان حاصل شود فسفات آزاد کافی در اختیار گیاه می‌باشد. به طور متوسط مصرف کود فسفاته در زراعت سیب زمینی 150 تا 250 کیلوگرم در هکتار می باشد . در صورتی که مقدار نیاز گیاه به مراتب کمتر است و این به دلیل جذب بسیار کم کود توسط گیاه می باشد. به طور کلی، حدود 80% کود مصرفی که جذب گیاه نشده است ، در خاک تثبیت می‌شود و به تدریج در آب های راکد و جاری نشت کرده و باعث آلودگی محیط زیست می گردد .

شرکت شیمی گستر آریا وارد کننده و فروشنده مونو آمونیوم فسفات و مونو پتاسیم فسفات و سولفات منگنز و دیگر محصولات مرتبط با صنایع کودسازی و کشاورزی در خدمت مشتریان محترم می باشد.

 

زمان به كاربردن كود فسفات

در همه خاك‌ها، كود هاي فسفري را بايستي به صورت پايه (در زمان شخم) بكاربرد. فسفر اصولا براي پايداري و استحكام نشاء و افزايش طول ريشه آن مورد استفاده قرار مي گيرد. وجود مقدار كافي كود فسفري براي توليد دانه در مراحل اوليه رشد بيش تر از مراحل بعدي آن مؤثر است، زيرا براي پنجه زني فعّال مورد استفاده قرار مي گيرد. تأمين نياز فراوان گياه برنج به جذب P مستلزم به كاربردن آن در زمان نشاء كاري است نه دير تراز آن. به كاربردن كود P در زمان 25 روز پس از نشاء كاري در توليد محصول تأثير نخواهد داشت. برخلاف كود اوره، لازم نيست كود P را در چندين مرحله تقسيم كرد و در مراحل مختلف رشد گياه برنج بپاشند، زيرا معلوم شده كه اين كود آبشويي نمي شود و در خاك باقي مي‌ماند و به تدريج در اختيار گياه قرار مي‌گيرد. به علاوه، در صورتي كه در مرحله آغاز رشد كود P به اندازه كافي توسط برنج جذب شده باشد، بعدا در مراحل بعدي رشد در همه اندام‌هاي گياه مي تواند توزيع گردد. فسفر در مرحله زايشي به طور فعّال از برگ‌هاي پیر به برگ هاي تازه انتقال مي يابد.

 

کودهای فسفات‌دار

فسفر از عناصر اصلی در تغذیه گیاهان محسوب می‌شود. بیش از 90 درصد مواد معدنی فسفاته به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می‌رسد. فسفات در طبیعت در سنگهای رسوبی و آذرین یافت می‌شود. آپاتیت و فرانکولیت مهمترین کانیهای فسفاته به شمار می‌روند. بیش از 80 درصد فسفات جهان از کانسارهای رسوبی و کمتر از 20 درصد آن از کانسارهای آذرین بدست مي‌آيد.‌

كودهای رایج برای مصرف در باغهای میوه عبارتند از سوپر فسفات ساده، سوپر فسفات تریپل، فسفات آمونیوم و دو كود جدید كه اخیراً به مصرف می‌رسد یعنی بیوفسفات طلایی و كود فسفاته میكروبی می‌باشد. سوپر فسفات ساده حاوی 20% P2O5 وسوپر فسفات تریپل حاوی 46% P2O5 هستند. مونوفسفات آمونیوم دارای 11% ازت و 48% P2O5 است. فسفاتهای آمونیوم به دلیل داشتن عیار بالای مواد غذایی و تمایل كم به جذب رطوبت و كلوخه شدن، مصرف بیشتری دارند. بیوفسفات طلایی با داشتن 20% P2O5 ، گوگرد و روی و كود فسفاتة میكروبی پودری با داشتن حدود 20%  P2O5  گوگرد و روی به عنوان كودهای مناسب فسفر دار برای مصرف در باغهای میوه شناخته شده اند. از آنجایی كه حركت فسفر در خاك به سختی صورت می‌گیرد توصیه می‌شود در هنگام احداث باغهای میوه و كاشت نهالها حتماً در بستر كاشت از كودهای فسفاته (در صورت نیاز خاك) استفاده شود.

@title

 

شرکت شیمی گستر آریا وارد کننده و فروشنده مونو آمونیوم فسفات و مونو پتاسیم فسفات و سولفات منگنز و دیگر محصولات مرتبط با صنایع کودسازی و کشاورزی در خدمت مشتریان محترم می باشد.