گزانتان گام

توضیحات
گزانتان گام
ویژگی: یک پلی ساکارید است که به عنوان ماده افزودنی غذا کاربرد دارد و به طو معمول به عنوان عامل غلیظ کننده در چاشنی سالاد و به عنوان استابیلایزر در محصولات آرایشی برای جلوگیری از جدا شدن اجزا کاربرد دارد. یکی از ویژگی های قابل توجه زانتان توانایی ایجاد افزایش ویسکوزیته مایع با اضافه کردن کمی صمغ در حد یک درصد است. در بیشتر غذاها به مقدار کمی به کار میرود و در زمینه دارویی نیز کاربرد دارد. همچنین زانتان گام gluten-free میباشد. ک پلی ساکارید است که به عنوان ماده افزودنی غذا کاربرد دارد و به طو معمول به عنوان عامل غلیظ کننده در چاشنی سالاد و به عنوان استابیلایزر در محصولات آرایشی برای جلوگیری از جدا شدن اجزا کاربرد دارد. یکی از ویژگی های قابل توجه زانتان توانایی ایجاد افزایش ویسکوزیته مایع با اضافه کردن کمی صمغ در حد یک درصد است. در بیشتر غذاها به مقدار کمی به کار میرود و در زمینه دارویی نیز کاربرد دارد. همچنین زانتان گام gluten-free میباشد.
مجموعه شیمی گستر آریا وارد کننده و فروشنده مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز صنایع خوراکی و آرایشی بهداشتی و صنعتی کشورگزانتانگام را در کیسه های 25 کیلوگرمی به مشتریان محترم عرضه می دارد